Menu

Main pageCompetitionsISU Grand Prix of Figure Skating - Shiseido Cup of China

ISU Grand Prix of Figure Skating - Shiseido Cup of China

China, Chongqing

6th — 8th November 2020


Entries

Senior

Men

Yudong Chen
Boyang Jin
Zhiming Peng
Juwen Xu
Han Yan
He Zhang

Ladies

Hongyi Chen
Minzhi Jin
Angel Li
Siyang Zhang
Lu Zheng

Pairs

Cheng Peng — Yang Jin
Yuchen Wang — Yihang Huang
Daizifei Zhu — Yuhang Liu

Ice Dance

Hong Chen — Zhuoming Sun
Yuzhu Guo — Pengkun Zhao
Yufei Lin — Zijian Gao
Wanqi Ning — Chao Wang
Shiyue Wang — Xinyu Liu

Schedule

Nov. 6, 2020, 10:30 a.m. Senior, Ice Dance — Rhythm Dance
Nov. 6, 2020, 11:40 a.m. Senior, Ladies — Short Program
Nov. 6, 2020, 1 p.m. Senior, Men — Short Program
Nov. 6, 2020, 2:20 p.m. Senior, Pairs — Short Program
Nov. 7, 2020, 9:30 a.m. Senior, Ice Dance — Free Dance
Nov. 7, 2020, 10:45 a.m. Senior, Ladies — Free Skating
Nov. 7, 2020, 12:10 p.m. Senior, Men — Free Skating
Nov. 7, 2020, 1:35 p.m. Senior, Pairs — Free Skating
Governing body event timetable

Results

Senior

Links

  1. Governing body event timetable
  2. Governing body results page
  3. Governing body event timetable
  4. Tulup discussion
  5. Competition announcement
  6. Governing body calendar page
  7. Governing body event page

Announcements


Event organizers interested in maintaining their competition information please contact us via email
© Tulup 2005